Missie&Visie

Missie

Sandstep Healthcare realiseert innovatieve zorgondernemingen waar met betrokken topspecialisten wordt gewerkt aan de hoogst haalbare kwaliteit en service voor de patiënt.

Visie

Sandstep Healthcare is de Nederlandse investeringspartij voor het realiseren van de meest innovatieve zorg binnen nieuwe of bestaande financieel gezonde zorgondernemingen. Speelt in op behoeften van de patiënt en ontwikkelingen in de markt.